Pressmaterial

  Här hittar du information om oss, våra produkter och hur de hjälper människor att komma till ro och sova bättre.

  Om Sleepie

  Sleepie är ett svenskt företag som tillverkar och distribuerar tyngdtäcken som kan hjälpa människor att komma till ro och sova bättre. Lösningen i Sleepie tyngdtäcken bygger på företaget Somnas egen patenterade innovation med insydda kedjor. Kedjetäcken har använts under tio års tid för att dämpa ångest, oro och stress, och de bidrar till en bättre sömn för många. Sleepie tyngdtäcken handtillverkas i Sverige för högsta kvalitet. Täckets funktion är baserat på vetenskapliga studier om tyngdens och tryckets lugnande inverkan. Somna, som står bakom Sleepie, är ledande inom sitt område i Skandinavien. Genom satsningar på nya marknader i och utanför Europa fortsätter företaget sin starka tillväxt, där konsumentvarumärket Sleepie är en viktig del i satsningen.

  Sleepie
  sleepie tyngdtäcke

  Våra produkter

  Sleepie tyngdtäcke bygger på företaget Somnas patenterad lösning med ljudlösa kedjor av stål, som är insydda i längsgående kanaler. Sleepie tyngdtäcke är framtaget för alla människor som har sömnsvårigheter, oavsett om det beror på ångest, stress eller något annat. Lösningen med de insydda kedjorna formar täcket tätt intill kroppen och ger en omslutande effekt. Tyngden och trycket bidrar till en ökad kroppsuppfattning, vilket upplevs som lugnande.

  Såhär fungerar Kedjetäcke® och Sleepie tyngdtäcke

  • Sleepie tyngdtäcke bygger på företaget Somnas patenterade lösning med insydda kedjor i längsgående kanaler, som formar täcket tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck. Täcket hjälper kroppen att själv slappna av och komma till ro genom yttre stimulans via 1500 beröringspunkter.
  • Tyngden, trycket och den omslutande effekten bidrar till en ökad kroppsuppfattning och upplevs lugnande.
  • Effekten blir att du kan slappna av, komma ner i varv och får bättre kvalitet på din sömn.
  Sov gott med Kedjetäcke
  Sov gott med tyngdtäcke

  Vem kan använda tyngdprodukter?

  Alla människor som har sömnsvårigheter kan bli hjälpta av Sleepie tyngdtäcke. Det ger inga biverkningar och kan vara ett alternativ eller komplement till KBT-terapi och sömnmedicin. Sleepie tyngdtäcke är ett helt naturligt sätt att hjälpa kroppen att själv komma till ro och sova bättre.