Forskning och vetenskapliga studier

  Weighted blankets for insomnia in affective disorder and ADHD – a clinical follow up study

  Bodil Ekholm, The Affective Disorder outpatient clinic at Psychiatry Southwest, Karolinska University Hospital Huddinge. Mats Adler, Institution for Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Sweden (2018).

  A clinical follow-up study has been conducted at the Affective Disorder outpatient clinic at Psychiatry Southwest, Karolinska University Hospital Huddinge in Sweden. 199 psychiatric patients with affective and ADHD diagnoses and co-occurring insomnia were included consecutively and treated with weighted blankets as a part of a clinical routine. 139 chain blankets and 79 ball blankets were prescribed. The patients were evaluated before and after four weeks use of the blanket concerning time to sleep onset and ten sleep-related symptoms, using a self-rating scale, and after one year by a telephone interview.

  The use of weighted blankets reduced the median time to fall asleep from 70 to 30 minutes (p<0.001) and led to a significant improvement of ten other sleep-related symptoms at the follow up after four weeks. After one year the positive effects on sleep were still maintained.

  In spite of the positive results, studies with controlled design are warranted.

  Download the full report.

   

  Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia

  Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015). Journal Sleep Medicin and Disorders 2(3): 1022.

  I en studie där 31 personer med Insomnia ingick, fann forskarna att sovtiden ökade och att rörelsemönstret blev lugnare då deltagarna använde Kedjetäcket.

  Vänligen kontakta oss för att ta del av studien i sin helhet

   

  Kedjetäckens påverkan på sömn och aktivitet – En före- och efterstudie

  Torandt I, Nyström J (2012), Examensarbete vid Örebro Universitet

  Mätningarna före och efter användning av kedjetäcke visade på tydliga positiva förändringar. I mätningarna av insomningstid före och efter ses signifikanta skillnader som tydligt visar att kedjetäcket minskar insomningstiden och en upplevd bättre sömnkvalitet.

  Vänligen kontakta oss för att ta del av rapporten i sin helhet

   

  Den upplevda effekten av tyngdtäcke hos vuxna med sömnbesvär

  Frost, Hilltorn Bogren (2017), Examensarbete vid Luleå tekniska universitet

  Den upplevda insomningstiden efter användning av tyngdtäcke minskade i snitt med drygt en timma. Den skattade genomsnittliga sömntiden var efter fem månaders användning angiven till 7,4 timmar per natt jämfört med 5,7 timmar före användande av tyngdtäcke.

  Vänligen kontakta oss för att ta del av rapporten i sin helhet