Forskning och vetenskapliga studier

  Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia

  Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015). Journal Sleep Medicin and Disorders 2(3): 1022.

  I en studie där 31 personer med Insomnia ingick, fann forskarna att sovtiden ökade och att rörelsemönstret blev lugnare då deltagarna använde Kedjetäcket.

  Vänligen kontakta oss för att ta del av studien i sin helhet

   

  Kedjetäckens påverkan på sömn och aktivitet – En före- och efterstudie

  Torandt I, Nyström J (2012), Examensarbete vid Örebro Universitet

  Mätningarna före och efter användning av kedjetäcke visade på tydliga positiva förändringar. I mätningarna av insomningstid före och efter ses signifikanta skillnader som tydligt visar att kedjetäcket minskar insomningstiden och en upplevd bättre sömnkvalitet.

  Vänligen kontakta oss för att ta del av rapporten i sin helhet

   

  Den upplevda effekten av tyngdtäcke hos vuxna med sömnbesvär

  Frost, Hilltorn Bogren (2017), Examensarbete vid Luleå tekniska universitet

  Den upplevda insomningstiden efter användning av tyngdtäcke minskade i snitt med drygt en timma. Den skattade genomsnittliga sömntiden var efter fem månaders användning angiven till 7,4 timmar per natt jämfört med 5,7 timmar före användande av tyngdtäcke.

  Vänligen kontakta oss för att ta del av rapporten i sin helhet